Siatki zajęć K2 w semestrze zimowym

Rok 1, zajęcia obligatoryjne (blok W):

godziny
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
8:30–10:00
Wprowadzenie do anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego — seminarium, sala 98
10:15–11:45
Wstęp do teorii składniowych — seminarium, sala 98
12:00–13:30
Wstęp do modelowania znaczenia — seminarium, sala 98Developmental Cognitive Neuroscience — wykład, sala 408
13:45–15:15
Introduction to modelling of cognitive processes — wykład, sala 98Zaawansowane zagadnienia w kognitywistyce — wykład, sala 98Wprowadzenie do metod neurokognitywistyki — wykład, sala 92
16:00–17:30
Statistical methods and models inexperimental design — ćwiczenia (gr. 1), CeNT*, sala 0141Seminarium magisterskie, sala 421 (UWAGA: co drugi tydzień, począwszy od 2.10.2018)Statistical methods and models inexperimental design — ćwiczenia (gr. 2), CeNT*, sala 0141
17:45–19:15
Statistical methods and models inexperimental design — ćwiczenia (gr. 2), CeNT*, sala 0141Statistical methods and models inexperimental design — ćwiczenia (gr. 1), CeNT*, sala 0141
17:45–20:15
Python dla kognitywistów — wykład i ćwiczenia (gr. początkująca), MIM**Python dla kognitywistów — wykład i ćwiczenia (gr. zaawansowana), CeNT*, sala 0141
Zajęcia odbywają się na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7) z wyjątkiem:
 * CeNT: Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c
** MIM: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2

Rok 2, zajęcia obligatoryjne (blok W) i "ścieżkowe" (blok T):

godziny
czwartek
8:30–10:00
10:15–11:45
Psychofizjologia i neuronauka — ćwiczenia dla ścieżki neurokognitywistycznej, sala 101Seminarium magisterskie dla ścieżki obliczeniowej (UWAGA: co drugi tydzień)
12:00–13:30
Teoria informacji — wykład dla ścieżki obliczeniowej, sala 93Seminarium magisterskie dla ścieżki neurokognitywistycznej, sala 128 (UWAGA: co drugi tydzień)
13:45–15:15
Critical Reading and Academic Writing — seminarium, sala 421
16:00–17:30
Filozofia nauki dla kognitywistów — seminarium, sala 94
17:45–19:15
Zajęcia odbywają się na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7).