Siatki zajęć K2 w semestrze zimowym

Rok 1, zajęcia obligatoryjne (blok W):

godziny
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8:30–10:00
Wprowadzenie do anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego — seminarium, sala 92
10:15–11:45
Wstęp do modelowania znaczenia — seminarium, sala 93
12:00–13:30
Zaawansowane zagadnienia w kognitywistyce — wykład, sala 93Developmental Cognitive Neuroscience — wykład, sala 408
13:45–15:15
Wstęp do modelowania procesów poznawczych — wykład, sala 405
16:00–17:30
Seminarium magisterskie, sala 421 (UWAGA: co drugi tydzień, począwszy od 3.10)Metody i modele statystyczne w badaniach eksperymentalnych — ćwiczenia (gr. 1), CeNT*, sala 0141Metody i modele statystyczne w badaniach eksperymentalnych — ćwiczenia (gr. 1), CeNT*, sala 0141
17:45–19:15
Metody i modele statystyczne w badaniach eksperymentalnych — ćwiczenia (gr. 2), CeNT*, sala 0141Metody i modele statystyczne w badaniach eksperymentalnych — ćwiczenia (gr. 2), CeNT*, sala 0141
Zajęcia odbywają się na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7) z wyjątkiem:
* CeNT: Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c


UWAGA: Powyższa siatka nie uwzględnia kursu Python dla kognitywistów. Informacje o starcie i terminach tego kursu pojawią się wkrótce.

Rok 2, zajęcia obligatoryjne (blok W) i "ścieżkowe" (blok T):

godziny
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8:30–10:00
10:15–11:45
Seminarium magisterskie, sala 93 (UWAGA: co drugi tydzień, począwszy od 12.10)
12:00–13:30
Wprowadzenie do anatomii czynnościowej OUN — seminarium dla ścieżki neurokognitywistycznej, sala 408
13:45–15:15
Teoria informacji — wykład dla ścieżki obliczeniowej, sala 93*Critical Reading and Academic Writing — seminarium, sala 421
16:00–17:30
Filozofia nauki dla kognitywistów — seminarium, sala 421
17:45–19:15
Zajęcia odbywają się na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7).


* UWAGA: Terminy i forma (ewentualne zblokowanie) kursu zostaną wkrótce zaktualizowane.