Kandydaci z maturą 2005 – 2020

 Przedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymagany 
Język polskiMatematykaJeden język obcy do wyboru z: j.angielski, j.francuski,
j.niemiecki,
j.hiszpański, j.włoski,
j.rosyjski,
j. portugalski,
j. słowacki,
j. szwedzki
Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, filozofia, historia, informatyka
Poziom podstawowyx 0,6 -x 0,6 -
Poziom rozszerzonyx 1x 1x 1x 1
waga = 20% waga = 40%waga = 15%waga = 25%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).