Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

 Przedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymagany 
Język polski
albo
język L1*

MatematykaJęzyk obcy nowożytnyJeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, filozofia, historia, informatyka
Poziom podstawowyx 0,6 -x 0,6 -
Poziom rozszerzonyx 1x 1x 1x 1
waga = 20% waga = 40%waga = 15%waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 – 10,00 = 100%
8,00 – 8,95 = 90%
7,00 – 7,95 = 75%
6,00 – 6,95 = 60%
5,00 – 5,95 = 45%
4,00 – 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<