Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

 Przedmiot punktowanyPrzedmiot punktowanyPrzedmiot punktowanyPrzedmiot wymagany***Przedmiot punktowany***
Język polski albo język A1 z grupy 1*Matematyka **Jeden język obcy do wyboru z:
j.angielski, j.francuski,
j.niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
Jeden przedmiot do wyboru z: matematyka, biologia, chemia, fizyka
i astronomia, filozofia, informatyka
Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, historia, geografia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka
Poziom niższy (SL)x0,6 x0,6 x0,6 --
Poziom wyższy (HL)x1x1x1x1x1
waga = 20% waga = 25%waga = 15%waga = 25%waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Matematyka na poziomie wyższym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4)
***W kol. 4 i 5 nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

WIĘCEJ INFORMACJI