Kandydaci z maturą zagraniczną

 Przedmiot punktowanyPrzedmiot punktowanyPrzedmiot punktowanyPrzedmiot wymagany***Przedmiot punktowany***
Język oryginalny matury*Matematyka**Język obcy nowożytnyJeden przedmiot do wyboru z: matematyka, biologia, chemia, fizyka
i astronomia, filozofia, informatyka
Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, historia, geografia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka
waga = 20% waga = 25%waga = 15%waga = 25%waga = 15%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Matematyka może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4)
***W kol. 4 i 5 nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

W przypadku braku certyfikatu znajomości języka polskiego lub zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowań kandydatów, które wpłynęły na decyzję o wyborze kierunku kognitywistyka. Maksymalnie kandydat może uzyskać 100 punktów. Aby zostać zakwalifikowanym na studia, kandydat musi uzyskać co najmniej 75 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin egzaminu: 6 lipca 2015 r.