Kandydaci ze starą maturą

 Przedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymagany 
Język polskiMatematykaJeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski
Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, filozofia, historia, informatyka
P. podstawowy x 0,6
-P. podstawowy x 0,6 -
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu
x 0,8
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu
x 0,8
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu
x 0,8
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8
waga = 20% waga = 40%waga = 15%waga = 25%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<