Lektury do egzaminu (studia równoległe)

Lista lektur do egzaminu kwalifikującego na studia równoległe na kierunku kognitywistyka zostaną podane pod koniec marca. Kandydat wybiera dwa teksty: jeden polski, jeden angielski

 

Teksty w języku polskim

1. Chomsky, Naom, Nowy przyczynek do teorii idei wrodzonych. „Lingwistyka a filozofia”, Barbara Stanosz (red.), PWN, Warszawa 1977: 257-269.

2. Turing, Alan, Maszyna licząca a inteligencja. „Filozofia umysłu”, Bohdan Chwedeńczuk (red.), Fundacja Aletheia, Warszawa 1995: 271-300.

3. Johnson-Laird, Philip, Rozumowanie dedukcyjne. „Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku”, Zdzisław Chlewiński (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007: 212-238.

 

Teksty w języku angielskim

1. Miller, George A. 1956. The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. „Psychological Review” 63 (2): 81–97.

2. Glenberg, Arthur M. 2010. Embodiment as a unifying perspective for psychology. „Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science”: 586–596.

3. Kosslyn, Stephen. 2005. Mental images and the Brain. „Cognitive Neuropsychology” 22 (3): 333–347.

 

Lektury do egzaminu

Kandydatów zarejestrowanych na studia równoległe, którzy chcieliby uzyskać dostęp do tekstów, prosimy o  kontakt na adres: kognitywistyka@uw.edu.pl