I rok sesja poprawkowa – sem. zimowy


Piątek
26.02.2021

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Prof. M. Danielewicz

10:00-11:00

Platforma Kampus

Sobota
27.02.2021
--------------

egzaminy językowe
Poniedziałek
01.03.2021

Jak działa mózg: od neuronu do świadomości

Prof. A. Wróbel

15:00-16:00

Platforma Kampus

Wtorek
02.03.2021

Logika i teoria mnogości I

Prof. J. Golińska-Pilarek

15:00-17:00

Platforma Kampus

Środa
03.03.2021

Wprowadzenie do matematyki I (egz. pisemny)

Dr M. Rotkiewicz
Dr hab. A. Weber, prof. UW

9:00-13:00

Platforma Kampus
Czwartek
04.03.2021

Podstawy statystyki

Prof. M. Jasiński

14:00-18:00

Platforma Kampus
Piątek
05.03.2021

Wstęp do kognitywistyki

Prof. M. Miłkowski

14:00-15:30

Platforma Kampus
Sobota
06.03.2021

Metodologia badań psychologicznych

Dr J. Komorowska-Mach

Godz. 10:00-11:30

Platforma Google Meet


Wprowadzenie do matematyki I (egz. ustny)

Dr M. Rotkiewicz
Dr hab. A. Weber, prof. UW

od 10:00
Platforma Google Meet