II rok sesja egzaminacyjna – sem. zimowy

Poniedziałek
01.02.2021

Egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego na poziomie B2
Wtorek
02.02.2021

Egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego na poziomach B1 oraz C1 i z pozostałych języków na poziomach B1 i B2
Środa
03.02.2021

Filozofia umysłu I

Prof. M. Miłkowski

14:00-15:30

Platforma Kampus
Czwartek
04.02.2021

Psychologia procesów poznawczych II

Prof. E. Czerniawska

14:00

Platforma Kampus

(razem z WPsych)
Piątek
05.02.2021

Programowanie i projektowanie obiektowe (egz. pisemny)

Dr J. Jabłonowski

10:00-13:00

Platforma Moodle (MIM UW)
Sobota
06.02.2021
--------------
Poniedziałek
08.02.2021

Metody badania funkcjonującego mózgu

Prof. E. Kublik

Godz. 10:30-12:00

Platforma Kampus
Wtorek
09.02.2021

Filozofia języka I

Prof. J. Odrowąż-Sypniewska

11:00-12:00

Platforma Kampus
Środa
10.02.2021

Lingwistyka I

Dr M. Opacki

Godz. 10:00-11:30

Platforma Moodle (MIM UW)
Czwartek
11.02.2021
--------------
Piątek
12.02.2021
--------------
Sobota
13.02.2021
--------------