III rok sesja egzaminacyjna – sem. zimowy

Egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego na poziomie B2 odbędą się 1 lutego 2021.

Egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego na poziomach B1 oraz C1 i z pozostałych języków na poziomach B1 i B2 odbędzie się 2 lutego 2021.