Seminarium „Przetwarzanie języka naturalnego”

21 listopada br. (w poniedziałek) o godz. 10:15 w ramach seminarium „Przetwarzanie języka naturalnego” (Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5, Warszawa, sala na parterze), zostanie wygłoszony referat:

AUTOR: Norbert Ryciak, Aleksander Wawer (Instytut Podstaw Informatyki PAN)
TYTUŁ: Rekurencyjne obliczanie semantyki fraz na podstawie informacji składniowej z użyciem głębokiego uczenia

Seminarium opisywać będzie wstępne eksperymenty nad rekurencyjnym obliczaniem wydźwięku fraz z wykorzystaniem zależnościowych informacji składniowych i metod głębokiego uczenia maszynowego. Omówione zostaną implementacje sieci neuronowych powstałe w ramach Clarin 2. Prezentowane będą dane i wyniki uzyskane na zdaniach w języku angielskim. Na seminarium omówimy także powstające zasoby w języku polskim.