K1: 2 maja 2019 (czwartek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W związku z określoną przez JM Rektora UW organizacją roku akademickiego 2018/2019 Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii ogłasza dzień 2 maja 2019 (czwartek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.