Nowe zarządzenia Rektora UW ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności UW

Zarządzeniem Rektora UW z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW: przedłuża się do 15 maja 2020 r. zajęcia online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy; odwołuje do 31 sierpnia 2020 r. wydarzenia o charakterze otwartym (konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne i inne) organizowane na terenie UW; wprowadza zastosowanie 50-procentowej obniżki opłaty za zakwaterowanie studentów w obiektach UW w maju 2020 r.

https://www.uw.edu.pl/nowe-zarzadzenia-rektora-uw-ws-zapobiegania-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-sars-cov-2-wsrod-spolecznosci-uw/