Znowelizowany kalendarz akademicki

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem Uniwersytetu Warszawskiego w okresie pandemii koronawirusa Rektor UW wydał postanowienie w sprawie zmiany organizacji trwającego roku akademickiego. Dotyczy ono w szczególności zajęć dydaktycznych semestru letniego oraz letniej sesji egzaminacyjnej.

Zasadniczo wszystkie zajęcia, które odbywają są zdalnie, powinny zakończyć się według dotychczasowego kalendarza, czyli do 10 czerwca. Przedłużenie do 2 sierpnia jest tylko dla tych zajęć, które muszą się odbyć stacjonarnie. Oczywiście jeśli jakieś zajęcia ruszyły zdalnie z opóźnieniem, to trzeba je przedłużyć nieco na początek sesji, która zaczyna się 15 czerwca (rozwiązanie należy wypracować ze studentami).

https://www.uw.edu.pl/znowelizowany-kalendarz-akademicki/