Godziny dziekańskie we wtorek, 12 października, od godz. 16.45

W związku ze spotkaniem pracowników Wydziału Filozofii z dziekanem WFZ, prof. Pawłem Łukowem – we wtorek, 12 października, od godz. 16.45 zostały ogłoszone godziny dziekańskie, na kierunkach studiów: filozofia, kognitywistyka, International Studies in Philosophy i bioetyka.