Pracownie badawcze i seminarium magisterskie

W pierwszym semestrze seminarium magisterskie ma postać spotkań z potencjalnymi promotorami, którzy zaprezentują ofertę swoich pracowni badawczych: opowiedzą o swoich zainteresowaniach naukowych, przedstawią prowadzone obecnie badania, a także wskażą, w jaki sposób zainteresowani studenci będą mogli się włączyć w prace zespołu i czego się nauczą.

Udział w spotkaniach jest niezbędny do zaliczenia pierwszego semestru seminarium magisterskiego.

Pracownie badawcze

Nazwiska koordynatorów pracowni przekierowują do slajdów z ich prezentacji w ramach pierwszego semestru seminarium magisterskiego 2018/19, a nazwy niektórych pracowni — do powiązanych z nimi stron.

Pracownia badawczaKoordynator
Poznanie liczboweMaciej Haman
Pracownia neuronauki społecznejAgnieszka Pluta
Poznanie w interakcjiJoanna Rączaszek-Leonardi
Pracownia neuronauki klinicznejŁukasz Okruszek
Pracownia lingwistyki formalnej i komputerowejAdam Przepiórkowski
Pracowania przetwarzania języka naturalnegoAgnieszka Mykowiecka
Psycholingwistyka rozwojowaEwa Haman i Grzegorz Krajewski
Pracownia neurokognitywistyki rozwojowej (BabyLab)Przemysław Tomalski
Kognilab — Laboratorium filozofii eksperymentalnejKatarzyna Kuś