Pracownie badawcze i seminarium magisterskie

W pierwszym semestrze seminarium magisterskie ma postać spotkań z potencjalnymi promotorami, którzy zaprezentują ofertę swoich pracowni badawczych: opowiedzą o swoich zainteresowaniach naukowych, przedstawią prowadzone obecnie badania, a także wskażą, ile mniej więcej osób będą gotowi przyjąć, w jaki sposób zainteresowani studenci będą mogli się włączyć w prace zespołu i czego się nauczą.

Udział w spotkaniach jest niezbędny do zaliczenia pierwszego semestru seminarium magisterskiego.

Pracownie badawcze

Nazwy pracowni przekierowują do ich stron, a nazwiska koordynatorów — do slajdów z ich prezentacji w ramach pierwszego semestru seminarium magisterskiego 2017/18.

Pracownia badawczaKoordynator
Zespół badań nad rozwojem pojęćMaciej Haman
Kognilab — Laboratorium filozofii eksperymentalnejKatarzyna Kuś
Pracownia neuronauki klinicznejŁukasz Okruszek
Pracownia uczenia i językaAlbertyna Paciorek
Pracownia modelowania procesów poznawczychDariusz Plewczyński
Pracownia neuronauki społecznejAgnieszka Pluta
Zespół inżynierii lingwistycznejAdam Przepiórkowski
Poznanie w interakcjiJoanna Rączaszek-Leonardi
Pracownia neurokognitywistyki rozwojowejPrzemysław Tomalski
Psycholingwistyka (rozwojowa)Ewa Haman i Grzegorz Krajewski