Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że plan na 30 września jest następujący:

Godz. 12:00 – 13:20

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/16 w IF UW (Wykład inauguracyjny pt. „Między szansą a pewnością” wygłosi Pan Prof. Krzysztof Wójtowicz)

Godz. 13:30 – 15:50

– Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studentów
– Spotkanie z przedstawicielem Szkoły Języków Obcych
– Spotkanie z kierownikiem połączonych bibliotek WFiS UW, IFiS PAN, PTF
– Spotkanie z wicedyrektorem IF UW ds. studenckich
– Spotkanie z przedstawicielem komisji stypendialnej
– Spotkanie z pełnomocnikiem ds. USOS

Godz. 16:00 – 19:00

Zajęcia z podstawy ochrony własności intelektualnej

Czytaj więcej

Rejestracja na zajęcia obowiązkowe od 15.09

Od 15 września od godziny 8:00 zacznie się rejestracja w USOS na przedmioty obowiązkowe

Są Państwo zapisani automatycznie na wszystkie obowiązkowe wykłady, powinni Państwo też wszyscy być wpisani do grup ćwiczeniowych (każdy powinien uczęszczać na ćwiczenia z psychologii eksperymentalnej, wprowadzenia do matemtyki I i logiki i teorii mnogości I, proszę to sprawdzić, jeśli coś się nie zgadza, proszę pisać na adres mailowy kognitywistyki). Od 15.09 będą Państwo mogli zmieniać grupy, jeśli będą w nich wolne miejsca, które pewnie będą się pojawiać i znikać.

Osoby, które myślą, że przydałyby im się dodatkowe ćwiczenia z matematyki („Matematyka dla orłów”, kod 3501-KOG-MDO), proszę by się na nie zapisały (uwaga, ćwiczenia przewidziane są dla osób bez rozszerzonej matury z matematyki).

Osoby, którym będą przepisane oceny z danego przedmiotu (np. studiują na Politechnice i mają już zaliczoną analizę), proszę o NIE WYPISYWANIE się z ćwiczeń, i tak muszą Państwo być na nie zapisani, nawet jeśli nie będą Państwo fizycznie na nie uczęszczać.

Czytaj więcej