Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że plan na 30 września jest następujący:

Godz. 12:00 – 13:20

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/16 w IF UW (Wykład inauguracyjny pt. „Między szansą a pewnością” wygłosi Pan Prof. Krzysztof Wójtowicz)

Godz. 13:30 – 15:50

– Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studentów
– Spotkanie z przedstawicielem Szkoły Języków Obcych
– Spotkanie z kierownikiem połączonych bibliotek WFiS UW, IFiS PAN, PTF
– Spotkanie z wicedyrektorem IF UW ds. studenckich
– Spotkanie z przedstawicielem komisji stypendialnej
– Spotkanie z pełnomocnikiem ds. USOS

Godz. 16:00 – 19:00

Zajęcia z podstawy ochrony własności intelektualnej