Rozliczanie semestru letniego 2014/2015

Uwaga!

Jeśli ktoś nie zdał jakiegoś egzaminu lub nie zaliczył zajęć w semestrze letnim, a chce kontynuować studia w semestrze zimowym 2015/2016, musi złożyć podanie o warunkowe zaliczenie roku (do poniedziałku). Podanie to można złożyć przez USOS, ale trzeba wtedy koniecznie napisać maila do pani Płoszyńskiej, że się je wysłało przez USOS.