SESJA 2020/21: Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych

1 lutego 2021 odbędzie się egzamin z języka angielskiego na poziomie B2
2 lutego 2021 odbędzie się z języka angielskiego na poziomach B1 oraz C1 i z pozostałych języków na poziomach B1 i B2

Poniżej wiadomość od Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW:

Szanowni Państwo,
w roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.

Struktura egzaminu będzie podobna na każdym z oferowanych poziomów.

Część pisemna będzie zadaniem integrującym trzy sprawności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Zostaną Państwo poproszeni o napisanie tekstu, w którym odniosą się Państwo do informacji zawartych w nagraniu oraz tekście do przeczytania, które będą powiązane tematem przewodnim. W tym samym tekście trzeba będzie także opisać własne doświadczenie lub wyrazić własną
opinię związaną z tematem zadania.

W części ustnej – jak dotychczas – będą Państwo rozmawiać z egzaminatorem w oparciu o tzw. materiał stymulujący (obrazek lub krótki tekst). Ponadto zostanie Państwu zaprezentowane 10 zdań z lukami, które trzeba będzie uzupełnić właściwymi elementami gramatycznymi lub leksykalnymi. Jest to ćwiczenie, które do tej pory pojawiało się w części pisemnej egzaminu.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Rady Koordynacyjnej w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021”( http://www.certyfikacja.uw.edu.pl).

Łączę serdeczne pozdrowienia,
dr hab. Radosław Kucharczyk
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW

Czytaj więcej

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Filozofii ws. formy zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Filozofii następujące zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym (w obiektach UW):

Epistemologia (ćwiczenia)

-Grupa nr 1 – poniedziałek, godz. 15:00-16:30 (dr M. Zaręba)
-Grupa nr 2 – poniedziałek, godz. 16:45-18:15 (dr M. Zaręba)
-Grupa nr 5 – piątek, godz. 9:45-11:15 (dr J. Gęgotek)
-Grupa nr 6 – piątek, godz. 11:30-13:00 (dr J. Gęgotek)

Historia filozofii I (ćwiczenia)
-Grupa nr 1– środa, godz. 11:30-13:00 (dr M. Damski)
-Grupa nr 1 – piątek, godz. 11:30-13:00 (dr M. Damski)
-Grupa nr 3 – środa, godz. 15:00-16:30 (dr B. Kosmulska)
-Grupa nr 3 – piątek, godz. 16:45-18:15 (dr M. Damski)
-Grupa nr 4 – środa godz. 16:45-18:15 (dr B. Kosmulska)
-Grupa nr 4 – piątek, godz. 16:45-18:15 (dr B. Kosmulska)
-Grupa nr 6 – czwartek, godz. 11:30-13:00 (dr M. Damski)
-Grupa nr 6 – piątek, godz. 13:15-14:45 (dr M. Trepczyński)

Logika I (ćwiczenia)
-Grupa nr 1 – poniedziałek, godz. 9:45-11:15 (dr hab. T. Puczyłowski)
-Grupa nr 2 – poniedziałek, godz. 11:30-13:00 (dr hab. T. Puczyłowski)
-Grupa nr 5 – środa, godz. 11:30-13:00 (mgr A. Wójcik)

Pozostałe zajęcia na kierunkach studiów:

  • filozofia
  • International Studies in Philosophy
  • kognitywistyka
  • bioetyka

będą prowadzone zdalnie.

Czytaj więcej

Zajęcia modułu I i II

1. Można wybrać na drugim roku więcej niż dwoje różnych zajęć z Modułu specjalizacyjnego I, należy jednak po etap podpiąć dwa wybrane, a ten trzeci (lub trzeci i czwarty) podpiąć w przyszłym roku jako zajęcia Modułu specjalizacyjnego II.

2. Jeśli się jest na trzecim roku, można wybrać zajęcia Modułu specjalizacyjnego I, w których się nie realizowało jeszcze, i uznać je za zajęcia Modułu specjalizacyjnego II.

3. Osoby z drugiego roku, gdy rejestracja będzie dostępna, mogą się rejestrować na zajęcia Modułu specjalizacyjnego II, proszę tylko przeczytać dokładnie sylabusy i wymagania, czy mają Państwo odpowiednią już wiedzę i umiejętności, by z tych zajęć korzystać.

Czytaj więcej