Zajęcia modułu I i II

1. Można wybrać na drugim roku więcej niż dwoje różnych zajęć z Modułu specjalizacyjnego I, należy jednak po etap podpiąć dwa wybrane, a ten trzeci (lub trzeci i czwarty) podpiąć w przyszłym roku jako zajęcia Modułu specjalizacyjnego II.

2. Jeśli się jest na trzecim roku, można wybrać zajęcia Modułu specjalizacyjnego I, w których się nie realizowało jeszcze, i uznać je za zajęcia Modułu specjalizacyjnego II.

3. Osoby z drugiego roku, gdy rejestracja będzie dostępna, mogą się rejestrować na zajęcia Modułu specjalizacyjnego II, proszę tylko przeczytać dokładnie sylabusy i wymagania, czy mają Państwo odpowiednią już wiedzę i umiejętności, by z tych zajęć korzystać.