Cognitive Science – konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

 

 

Wydział Psychologii wraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego od kilku już lat prowadzą interdyscyplinarne studia kognitywistyczne. Studenci kształceni są w zakresie mózgowych podstaw procesów umysłowych, wykorzystywania nowoczesnych technik badania aktywności mózgu, przetwarzania języka naturalnego, metod modelowania procesów umysłowych, w tym językowych i społecznych oraz programowania i analizy danych. Od przyszłego roku akademickiego, tj. od 2019/2020, dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) z kognitywistyki staną się kierunkiem międzynarodowym: pod nazwą Cognitive Science będą prowadzone w języku angielskim.

W celu jak najlepszego dopasowania programu studiów do rynku pracy 9 listopada odbyło się spotkanie konsultacyjne z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydział Psychologii gościł przedstawicieli firm oraz instytucji takich jak:

  • Applica R&D
  • Besa Gmbh
  • Instytut Badań Systemowych PAN
  • Instytut Podstaw Informatyki PAN
  • NeuroDevice
  • Samsung
  • SmartLife Systems
  • Titanis

Spotkanie umożliwiło poznanie wymagań i oczekiwań ww. instytucji wobec kandydatów do pracy. Jednym z głównych omawianych tematów było to, w jaki sposób kształtować u naszych studentów pożądane na rynku kompetencje. Celem spotkania było również nawiązanie lub zacieśnienie współpracy dotyczącej praktyk zawodowych studentów – dużą rolę w edukacji studentów kognitywistyki odgrywa udział w pracach zespołów naukowych oraz staże w firmach z sektora B+R.

 

Czytaj więcej

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2017/18

Szanowni Studenci!

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem letniej sesji egzaminacyjnej 2017/18.

Życzymy powodzenia!

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
11.06.2018
12.06.2018
13.06.2018
14.06.2018
15.06.2018
Neuropsychologia poznawcza (ścieżka neurokognitywistyczna)
Modelowanie procesów poznawczych II (ścieżka obliczeniowa)
prof. E. Łojek
prof. D. Plewczyński / mgr M. Denkiewicz
godz. 9.00
godz. 14.00
s. 94
s. 0187 CeNT
18.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
22.06.2018
Przetwarzanie języka naturalnego (ścieżka obliczeniowa)
prof. A. Mykowiecka
godz. 10.00
s. 0141 CeNT

Czytaj więcej