Informacje dla nowych studentów K2

Witamy na K2!

Oto garść istotnych informacji, które ułatwią Państwu start na Uniwersytecie i naszym Wydziale.

1. Ważne terminy

  • 29 września, 16:00:  uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Psychologii (aula)
  • 30 września, 11:00-15:30:  podpisywanie umów z Uniwersytetem i wydawanie legitymacji studenckich (pokój 75; więcej tutaj)
  • 30 września, 16:00:  spotkanie organizacyjne K2 (sala 93; prezentacja ze spotkania)
  • 30 września, po 17:00:  integracja K2 (Gadka Szmatka, ul. Pokorna na tyłach Intraco)

2. USOSWeb

USOSWeb (https://usosweb.uw.edu.pl) jest „wirtualnym sekretariatem” na naszym Uniwersytecie. Bardzo wiele spraw załatwić można przez internet. Część z podań (coraz więcej!) można złożyć wyłącznie za pomocą systemu USOSWeb.

Do pierwszego logowania do systemu potrzebne są te same dane, których używali Państwo, logując się do IRK.

Pod tym linkiem znajduje się krótka prezentacja dotycząca istotnych informacji związanych z USOSWebem.

3. Rejestracja na zajęcia

Na wszystkie zajęcia obligatoryjne są Państwo automatycznie zapisywani. Powinny być one widoczne na Państwa kontach w USOSWebie. UWAGA: osoby przyjęte w II turze (wrześniowej) muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zostaną dopisane do grup zajęciowych w ostatnich dniach przed początkiem semestru.

Rejestracja na fakultety, lektoraty i WFy: rejestracja.usos.uw.edu.pl
Harmonogramy rejestracjirejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2

UWAGA: Zapisy na niektóre fakultety są możliwe jeszcze na początku semestru, już po zamknięciu internetowej rejestracji. Więcej na spotkaniu organizacyjnym.

4. Różnice programowe

Osoby, które przeczuwają, że brak im wystarczającego przygotowania metodologiczno-statystycznego, proszone są o kontakt z kierownikiem studiów. Istnieje możliwość zapisywania się na zajęcia oferowane na psychologii i na licencjackiej kognitywistyce, na które w ciągu pierwszego roku można wykorzystać do 12 punktów ECTS.

Szkolenia z BHP i POWI

Każdy student ma obowiązek zaliczenia dwóch krótkich kursów — Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej. Osoby, które takich kursów nie ukończyły w trakcie dotychczasowych studiów, muszą te braki uzupełnić.

Szkolenie BHP będzie kursem internetowym. Informacje o nim znajdą Państwo tutaj: http://kampus.come.uw.edu.pl

Szkolenie POWI odbędzie się w formie wykładu w dn. 15.10.2016 r. (sobota) w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, w godz. od 10:00 do 13:15. Tego samego dnia na zakończenie wykładu odbędzie się zaliczenie w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do testu egzaminacyjnego będzie obecność na wykładzie.

5. Ważne kontakty

Dziekanat

pani Ewa Gajewska
tel. 22-55-49-712
e-mail: Ewa.Gajewska@psych.uw.edu.pl
pokój 75

Dyżury:
wtorek: 11:00-15:00
środa: 11:00-15:00
czwartek: 9:00-13:00
piątek: 11:00-15:00

USOS
Michał Broniarz, Michał Markowicz
tel. 22-55-49-737
e-mail: usosweb@psych.uw.edu.pl
pokój 53

Kierownik studiów
dr Grzegorz Krajewski
tel. 22-55-49-798
e-mail: k2@uw.edu.pl
pokój 210

Dyżury:
środa: 13:30-15:00

6. Umowy z Uniwersytetem

Umowa o odpłatności za niektóre usługi edukacyjne: trzeba ją zawrzeć przed rozpoczęciem studiów.

Z poniższymi dokumentami powinni Państwo się zapoznać przed podpisaniem umowy: