Informacje dla nowych studentów K2

wrzesień 2018

Witamy na K2!

Oto garść istotnych informacji, które ułatwią Państwu start na Uniwersytecie i Wydziale Psychologii.

 1. Ważne terminy

  • 1 października, 11:00:
   uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Psychologii (aula)
  • 1 października, po inauguracji:
   wydawanie Elektronicznych Legitymacji Studenckich (pokój 423)
  • 1 października, 15:00:
   spotkanie organizacyjne K2 (sala 421)
  • 1 października, po spotkaniu organizacyjnym (ok. 17:00):
   spotkanie integracyjne K2 (Klubokawiarnia Jaś i Małgosia)
  • 2 października:
   początek zajęć dydaktycznych
 2. USOSWeb

  USOSWeb (https://usosweb.uw.edu.pl) jest „wirtualnym sekretariatem” na naszym Uniwersytecie. Znajdą w nim Państwo katalog kursów oraz swój własny plan zajęć, a w przyszłości również oceny z zajęć, informacje o przebiegu studiów itp. Poprzez ten system będą się Państwo rejestrowali na zajęcia (patrz niżej) oraz składali podania.

  Do pierwszego logowania do systemu USOSWeb potrzebne są te same dane, których używali Państwo, logując się do IRK.

  USOSWeb powiązany jest z systemem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), w pewnym sensie stanowi webowy interfejs USOSa dla studentów i wykładowców. Proszę w związku z tym pamiętać, że wszelkie informacje wpisywane przez studentów i wykładowców do USOSWeba pojawiają się w USOSie dopiero następnego dnia. Podobnie wszelkie zmiany wprowadzane przez pracowników administracji bezpośrednio w USOSie w USOSWebie widoczne są również dopiero następnego dnia.

 3. Platforma e-learningowa Kampus

  Coraz większa liczba wykładowców korzysta z możliwości, jakie daje platforma Kampus (https://kampus.come.uw.edu.pl). Wiele z Państwa przedmiotów będzie miało zarezerwowaną na platformie przestrzeń, w której znajdą się slajdy i inne materiały, dodatkowe ćwiczenia, zadania domowe, fora dyskusyjne, komunikaty prowadzących itd. itp. Dostęp do platformy umożliwiają te same dane, których używają Państwo do logowania się do systemu USOSWeb, natomiast do treści i materiałów związanych z konkretnym przedmiotem mają dostęp (zazwyczaj) jedynie osoby zapisane na ten przedmiot w USOS.

  Na K2 korzystamy z platformy Kampus intensywnie: znajduje się tam nasz „intranet” — miejsce obiegu i wymiany ważnych informacji związanych z tokiem studiów.

  Uwaga: nie wszyscy wykładowcy korzystają z platformy, a ci, którzy to robią, niekoniecznie udostępniają ją od samego początku semestru. Brak jakiegoś przedmiotu na platformie Kampus nie powinien być powodem do niepokoju. Natomiast najpóźniej do 1 października powinni mieć Państwo dostęp do intranetu K2.

 4. Ważne informacje i dokumenty

 5. Rejestracja na zajęcia

  Przyjmuje się, że studenci w ciągu jednego semestru powinni zrealizować zajęcia odpowiadające mniej więcej 30 punktom ECTS. Proszę zwrócić uwagę, że wyżej wymienionym zajęciom odpowiada co najmniej 26 punktów ECTS. Nie pozostawia to więc dużo miejsca na przedmioty obieralne (fakultety i przedmioty ogólnouniwersyteckie) w pierwszym semestrze K2. Niemniej istnieje (ograniczona) możliwość zapisania się na dodatkowe przedmioty: więcej na ten temat na spotkaniu organizacyjnym.

 6. Różnice programowe

  Osoby, które przeczuwają, że brak im wystarczającego przygotowania (np. metodologiczno-statystycznego, informatycznego, czy z zakresu budowy mózgu), proszone są o kontakt z kierownikiem studiów. Istnieje możliwość zapisania się na wybrane zajęcia oferowane na psychologii i na licencjackiej kognitywistyce. Na wyrównywanie w ten sposób różnic programowych można w ciągu pierwszego roku wykorzystać do 12 punktów ECTS.

 7. Obowiązkowe szkolenia

  Szkolenie BHP
  Będzie to kurs internetowy przeprowadzony na platformie Kampus. Mają Państwo obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązać zamieszczony na platformie test. Informacje oraz dokładny termin podany zostanie na stronie platformy Kampus: http://kampus.come.uw.edu.pl.

  Studenci, którzy zaliczyli szkolenie BHP w trakcie wcześniejszych studiów, nie mają obowiązku uczestniczenia w tym szkoleniu. Warunkiem uznania szkolenia jest dostarczenie do Dziekanatu suplementu do dyplomu zawierającego zaliczenie (nie starsze niż z roku akademickiego 2013/14) lub zaświadczenia z uczelni o jego zaliczeniu (nie wcześniej niż w roku akademickim 2013/14).

  Szkolenie POWI
  Szkolenie z zakresu podstaw ochrony własności intelektualnej (POWI) odbędzie się w formie obowiązkowego wykładu w dn. 27.10.2018 r. (sobota) w Auli Wydziału Psychologii w godz. od 10:00 do 13:00. Tego samego dnia na zakończenie wykładu odbędzie się zaliczenie w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do testu egzaminacyjnego będzie obecność na wykładzie.

  Studenci, którzy zaliczyli szkolenie POWI w trakcie wcześniejszych studiów, nie mają obowiązku uczestniczenia w tym szkoleniu. Warunkiem uznania szkolenia jest dostarczenie do Dziekanatu suplementu do dyplomu zawierającego zaliczenie (nie starsze niż z roku akademickiego 2013/14) lub zaświadczenia z uczelni o jego zaliczeniu (nie wcześniej niż w roku akademickim 2013/14).

  Szkolenie biblioteczne online
  Informacje na stronie BUW (www.buw.uw.edu.pl) w zakładce Informacje praktyczneSzkoleniaSzkolenie biblioteczneSzkolenie biblioteczne online.

  Szkolenie z korzystania z zasobów bibliotecznych na Wydziale Psychologii
  Szkolenie online.

 8. Ważne kontakty

  Dziekanat
  pani Ewa Gajewska
  tel. 22-55-49-712
  e-mail: Ewa.Gajewska@psych.uw.edu.pl
  pokój 75

  Sekcja USOS
  Michał Broniarz, Michał Markowicz
  tel. 22-55-49-737
  e-mail: usosweb@psych.uw.edu.pl
  pokój 46

  Kierownik studiów
  dr Grzegorz Krajewski
  tel. 22-55-49-798, 668-481-161
  e-mail: k2@uw.edu.pl
  pokój 210

  Prodziekan ds. studenckich Wydziału Psychologii
  dr hab. Andrzej Rynkiewicz
  e-mail: dean_stud@psych.uw.edu.pl
  Na dyżur prodziekana ds. studenckich należy zapisywać się telefonicznie (554-97-12,13,14) lub osobiście w Dziekanacie.